UFA Twitter - Volg ons hier
Flirt:
“Find Lucrative Input Resulting in Teamwork"

Referentie: Leadership in Sales

Traject voor salesdirecteur en 14 area- en districtmanagers van een groot internationaal fashionbedrijf.

“Om effectiever te worden, moet ‘sales’ loskomen van de oude manier van werken. Het team moet in zijn kracht komen, nieuwe wegen durven inslaan, daarvoor leiderschap ontwikkelen en dat resultaatgericht inzetten. Daarvoor zetten we een programma op voor een jaar, gericht op authenticiteit, interactie en communicatie, en samenwerking door het salesteam.”

Opdracht UFA

Ontwikkel leiderschap op basis van de UFA-visie dat een leider iemand is die vanuit authentieke kracht anderen doet volgen, die ruimte geeft in plaats van neemt, en niet zelf in het middelpunt hoeft te staan.
Zorg voor persoonlijke groei, vanuit de overtuiging dat je pas door je bewust te zijn van wat je tegenhoudt (ego, angst, conditionering), weet hoe je je moet verbinden en je leidersrol moet spelen.

Werkwijze UFA

UFA geeft 6 workshops verspreid over 2010, van mei tot december, over zelfinzicht, en ontwikkeling en inzet van leiderschapskwaliteiten.

UFA verzorgt parallel daaraan een individueel coachingtraject voor alle teamleden afzonderlijk, bestaande uit 3 individuele gesprekken per persoon (inclusief intakegesprek), plus huiswerkopdrachten in de vorm van competentiegerichte oefeningen en oefeningen op persoonlijke ontwikkeling.

Aanpak

Vanaf april jl. heeft het Salesteam gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van ‘leadership’. De teamleden hebben in deze periode op allerhande manieren naar zichzelf gekeken. Ze hebben zichzelf onder ogen gezien door te kijken naar hun functioneren, beroepsmatig en als persoon, in hun leidersrol en in de verbinding met het team. Ze werden ondersteund in dit proces door een serie workshops en een aantal persoonlijke coachings.

In workshop 1 - ‘Seven arts of leadership’, ging het om het bepalen van de teamvisie en de bijdrage daaraan. In workshop 2, ‘Systemisch werken’, hebben ze gekeken naar de balans in hun energie. In workshop 3, ‘Moedige gesprekken’, werden ze uitgedaagd tot ongemakkelijke confrontaties; in vervolg hierop zijn ze je “lastige” gesprekken aangegaan. In workshop 4, ‘Female leadership’, hebben ze gekeken naar de teamopbouw en kregen ze inzicht in de eigen teamrol. In workshop 5, ‘Spiegelend paard’, hebben ze hun gedrag kunnen spiegelen in het gedrag van paarden. In workshop 6 tenslotte, ‘Enneagrammen’ hebben ze inzicht gekregen in hun persoonlijke enneatype en de teamenergie.

Eindsituatie (hoe is het nu)

Het team heeft meer inzicht gekregen, en inzicht is een basisvoorwaarde om een proces in gang te zetten of in gang te houden. Het proces dat nu in gang is gezet, betreft ‘leiderschap’: de groei naar de leadership profiles. Door inzicht zijn teamleden zich bewust geworden van factoren die hen remmen: hun ego, hun angsten, hun conditioneringen, maar ook van hun individuele talenten en mogelijkheden. Door groei van hun inzicht en bewustzijn maakt het team nu bewuster keuzes, en durft de consequenties van die keuzes te overzien en daar verantwoordelijkheid voor te dragen: ‘zó doe ik het, want zo wil ik het’. Zij zijn daarmee meer in hun kracht gekomen, wat leidt tot opener en sterker communiceren met hun leidinggevenden en met elkaar. Ze staan bovendien meer in contact met hun creatieve bron en potentieel. Dit is een proces dat leidt tot innerlijke ‘groei’ en verandering, zowel persoonlijk als beroepsmatig.


Resultaat

Individueel:

De teamleden hebben een substantiële stap gemaakt in hun zelfgekozen leiderschapsdoelen. Er is meer persoonlijk inzicht ontstaan, bewustzijn, kracht en verantwoordelijkheidsgevoel. Er is meer durf ontstaan om keuzes te maken, de consequenties van keuzes te overzien en daar verantwoordelijkheid voor te dragen.

Team:

In het team is meer verbinding en begrip gekomen. Men heeft elkaar in een andere context ontmoet en leren kennen en men heeft meer zicht op een ieders persoonlijkheid, kwaliteiten en plek in het team. Daardoor is de teamverbondenheid toegenomen.

Klantcase fashionbedrijf

Klantcase fashionbedrijf

Klantcase farmaceut

Klantcase farmaceut