UFA Twitter - Volg ons hier
Flirt:
“Forward Leaps In Result and Talent"
Angelique van 't Riet  

Angelique van 't Riet

Datum : 17-03-2020

Dat wat je geeft krijg je terug

Zonder dat we het door hebben werken we met universele wetten. Er zijn er 7 benoemd en deze wetten gaan over de ordening van het universum.

Als je deze wetten kent en gebruikt dan gaan dingen makkelijker en is dat wat je doet en ervaart meer in flow.

De wet van eenheid zegt bijvoorbeeld dat alles in essentie hetzelfde is en uit dezelfde bron komt. Liefde en pure potentialiteit is de essentie van het Universum,

en dus ook van de mensen. En je leest dat energie die vrij kan stromen zorgt, voor het grootste effect. En omdat gelijke energie met elkaar mee trilt ontdek je

binnen de wet van de aantrekkingskracht dat wat je zelf aan energie uitzendt je ook weer terugkrijgt. En diezelfde wet beschrijft dat wat je aandacht geeft groter wordt,

opbloeit en dat je te zien krijgt door de energie van anderen op je pad, wat datgene is wat je uitzendt.

De 7 universele wetten zijn:
De wet van eenheid, van overeenstemming, van trilling, van polariteit, van ritme, van oorzaak en gevolg, van dynamische balans en de Gulden snede verhouding.< Terug